This Page

has moved to a new address:

SZYBKA KONTRA: Maciej Chorążyk: Obraniak bardziej zabiegał o polski paszport, niż my o niego.

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service